Eğitim Detayı

Eğitim Adı: DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLECEK ÖNEMLİ NOKTALAR VE YAPILAN HATALAR
Eğitimci: AYŞE BENLİ
Eğitim Yeri: İSTANBUL MODA AKADEMİSİ, NİŞANTAŞI
Eğitim Başlama-Bitiş Tarihi: 12.11.2018 10.00 - 13.11.2018 17.00
Eğitim Kodu: 649
Eğitim Ücreti: 600 TL
Eğitim İçerik:


Dış Ticaret Tekniklerinin püf noktaları
     ULUSLARARASI ÖDEME ŞEKİLLERİ

     1.Belgeli Ödeme Sistemleri
                a. Akreditifli Ödeme
 Özelliği Olan Akreditifler
 Devredilebilir Akreditifler (Transferable L/C)
 Rotatif / Döner Akreditifler (Revolving L/C)
 Karşılıklı Akreditifler (Back to Back L/C)
 Peşin Ödemeli Akreditifler (Red Clause L/C)
 İştira Akreditifi (Negotiable L/C)
 Teminat Akreditifleri (Standby L/C)
b.Vesaik Mukabili Ödeme
c.Mal Mukabili Ödeme
d.Kabul Kredili Ödeme
 
  2. Belgesiz Ödeme Sistemleri
a. Peşin Ödeme
b. Açık Hesap
c. Konsinye Ödeme

 3. ICC Broşürleri (ICC  600 sayılı broşür, ICC  522 sayılı broşür)    
2-  Kambiyo Mevzuatı
A - İTHALAT MEVZUATI
• Genel Esaslar
 Tanımı, Yasal Düzenlemeler, Mevzuat, Uluslararası Yeknesak Kurallar
-    Kimler İthalat Yapabilir, Hangi Malların İthalatı Yapılabilir? Serbest Bölgelere Yapılacak İthalat
• Bedelleri Döviz Kredileri ve kredi kartı ile ödenen İthalat
• İthalat Bedelinin İhracatçının Türkiye’deki TL  veya DTH Hesabına Ödenmesi
• İthalat Ödemelerine İlişkin firmalara Yazı verilmesi
• Esas ve Usullere Uymayan Bankalar Hakkında Yapılacak İşlemler
• Bankalarca Üçüncü Ülkeler Üzerine Açılacak Akreditifler
• Faktorıng İşlemleri
• Transit Ticaret
• İthalattan Men Edilen Firmalar
• Kıbrıs Rum Kesimi Üzerinden Yapılacak İthal

B - İHRACAT MEVZUATI
• İhracat Şekilleri
 Ön İzne Bağlı,Kayda Bağlı,Konsinye  ihracat
 Yurtdışı Fuar ve Sergilere Katılım
 Serbest Bölgelere Yapılacak İhracat
• Diğer İhracat Şekilleri
 Bedelsiz İhracat,Offset Kapsamında Yapılacak İhracat
 Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılan İhracat
 Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracat
 Transit Ticaret ,Takas,Bağlı Muamele
 Yurt Dışına E-Ticaret
• İhracat Bedellerinin Dövizler Üzerinden Tahsili
• Döviz Alım ve Satım Belgelerinin düzenlenmesi sırasında dikkat edilecek hususlar
• İhracat Bedellerinin Tasarrufu ve tahsili ve efektif olarak tahsilinde Bankalarca aranacak belgeler
• İmalatçı/tedarikçi adına DAB düzenlenmesinde uyulacak kurallar
• İhracat alacağının iskonto edilmesi, faktoring işlemi
• Mahsup

C - GÖRÜNMEYEN İŞLEMLER
• Görünmeyen İşlemlerin Dayanağı
• Görünmeyen İşlemlerle İlgili Olarak Uygulanacak Esaslar
• Bankanın Görünmeyen İşlemlerde Vergi ve Benzeri Yükümlülükleri,
 Ticaret ve Endüstri
 Dış Ticaret
 Taşımacılık (Kiralama, Navluna İlişkin Giderler, Liman Masrafları, Balıkçı Gemileriyle İlgili Ödemeler Vb.)
 Sigorta
 Film, Video Kaset vb. Maddi Ortam Üzerine Kaydedilmiş (Görüntülü ve Sesli) Eserler
 Sermaye Gelirleri
 Seyahat ve Turizm
 Kişisel Gelir ve Harcamalar Kamu Gelir ve Giderleri

3 - Dış Ticaretin Finansmanı

  A- DÖVİZ KREDİLERİ
• Tanımlar ve Kısaltmalar
• Döviz Kredilerine İlişkin Ortak Hükümler
• Döviz kredisi kullanımının genel kuralları
• Döviz gelirlerinin kapsamı
• Döviz gelirlerinin beyanı
• Risk Merkezine bildirim yapılması.
• Yerleşik kişiler tanımı  
• Yurt Dışından Kredi Alınması
• Döviz gelirlerine dayalı kredi kullanımı
• Döviz geliri olma şartı aranmayan krediler
• Yurda getirilmeden kullanılabilen krediler
• Yurt dışından alınan kredinin yurt içine aktarımı
• Rotatif krediler
• Kreditör değişikliği
• İhracat kredi kurumları veya ihracat kredisi garanti kuruluşlarından sağlanan krediler
• Merkez Bankasına bildirimi yapılacak krediler
• Bankaların ve finansal kuruluşların serbest bölge ve yurt dışı şubelerinden kullanılacak krediler
• Sendikasyon kredileri
• Kredilerin geri ödenmesi
• Yurt dışından alınacak nakit kredilerde damga vergisi ve harç mükellefiyeti
• Türkiye'de yerleşik kişilerce yurt dışından Türk lirası kredi sağlanması
• Yurt dışından altın, gümüş veya platin kredisi sağlanması
• Prefinansman kredileri
• Yurt İçinden Kredi Alınması
• Döviz gelirlerine dayalı kredi kullanımı
• Döviz geliri olma şartı aranmayan kredile
• Rotatif kredi kullanımı
• Finansal kuruluşlarca kredi açılması ve fon sağlanması
• Yurt dışında yerleşik kişilere açılacak döviz kredileri
ÜYE OL İTKİB Online İşlemler Ayrıcalıklarından Faydalan.

Yeni Üye Kayıt:
Üye değilseniz Üye Ol linkine tıklayınız. Firmanızda çalışanlar adına bir eğitime kayıt yaptıracaksanız öncelikle ilgili kişilerin kendilerinin portala üye olması ve giriş yapmaları gerekmektedir. Kayıt olan bu kişi eğitim başvuru sayfasındaki seçilebilir "Ad Soyad" alanında listelenecektir. Buradan kişiyi seçip eğitime kaydedebilirsiniz.

ÖNEMLİ UYARI:
* 2017-2018 akademik takvimimizde seminer bedelleri değişiklik gösterebilir.
* İTKİB üyelerine seminer bedeli üzerinden %50 indirim yapılmaktadır.
* Eğitim bedeli ödendikten sonra herhangi bir nedenle ilgili eğitime katılamamanız durumunda en geç eğitim tarihinden bir gün önce egitim@itkib.org.tr adresine bilgilendirme maili göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde ücret iadesi gerçekleşmeyecektir.

İHKİB Eğitim Şubesi:
Telefon: 0212 454 02 00 / 1190
e-posta: egitim@itkib.org.tr